Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

L’IVTM (Vehicles), Escombraries i Aigua es paguen a:

Ajuntament d’Espolla

Adreça: c/Amadeu Sudrià, 3 – 17753 Espolla

Tel: 972 563 179 Fax: 972 545 084

 

La resta d’impostos s’han de pagar al:

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Adreça: Carrer Nou, 48 – 17600 Figueres

Tel: 972 503 088 Fax: 972 505 681

 

Sistemes de pagament

Els impostos i taxes es poden pagar en:

– Efectiu

– Transferència bancària