Edictes

Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2671 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals d'Espolla
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2644 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2587 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'exposició pública del padró municipal referent a la taxa d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2628 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 714 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 161 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial del padró municipal referent a la taxa d'aigua
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11099 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10529 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10432 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9823 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de les modificacions del pressupost 6/2018 i 7/2018