Edictes

Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4611 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4428 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat ramadera
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4299 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4051 DIPUTACIÓ DE GIRONA Cooperació Local Anunci del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espolla, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració en relació al prototip del servei d'assistència integral als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3882 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació del padró municipal referent a la taxa d'arbitris
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3735 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Anunci d'informació pública del nom del camp municipal d'esports d'Espolla
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3623 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3439 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2671 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals d'Espolla
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2644 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost