Edictes

Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5485 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5484 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5294 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4770 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació de la modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4285 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació del padró de la taxa de la piscina 2022
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4032 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3272 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3093 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 3040 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2795 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de l'aigua del 1er trimestre de 2022