Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8818 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 12/2019
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8347 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7981 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del POUM d'Espolla
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7919 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial de modificacions de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7874 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial del padró municipal referent a la taxa d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6659 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5853 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte de dedicació i retribució de l'alcalde-president de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5576 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5571 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte referent al règim d'indemnitzacions dels membres de la corporació per assistència a les sessions plenàries
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5570 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegacions de l'Alcaldia a favor de regidors de la corporació