Edictes

Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 41 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM d'Espolla
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 30 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de l'aigua del 4 trimestre del 2021
Exercici: 2022 Bop: 7-0 Edicte: 24 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva del Projecte de millora del paviment de la plaça Sant Jaume d'Espolla
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11032 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9210 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2021
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8446 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8415 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de l'aigua del 3r trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8447 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10 del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7795 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 08/2021