Edictes

Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10321 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10311 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10126 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Informació pública de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9544 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022 del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8846 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de l'aigua del 3r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8519 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6470 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6139 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró referent a la taxa d'aigua del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5485 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5484 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021