Edictes

Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7795 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 08/2021
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7644 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020 esmenat
Exercici: 2021 Bop: 165-0 Edicte: 7454 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6919 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Delegació de competències
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6917 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 08/2021
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6597 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació del padró de l'aigua del 2on trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5722 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5679 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Correcció d'error en l'Annex de l'Ordenança municipal número 11B
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5656 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'expedient 5/2021 de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5079 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020