Edictes

Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5853 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte de dedicació i retribució de l'alcalde-president de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5576 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5571 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte referent al règim d'indemnitzacions dels membres de la corporació per assistència a les sessions plenàries
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5570 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegacions de l'Alcaldia a favor de regidors de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5371 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5334 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació inicial del padró municipal referent a la taxa d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4611 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4428 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat ramadera
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4299 AJUNTAMENT D'ESPOLLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4051 DIPUTACIÓ DE GIRONA Cooperació Local Anunci del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espolla, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració en relació al prototip del servei d'assistència integral als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris