Projecte executiu per ampliació de xarxa de calor amb biomassa existent a Espolla per donar servei a l’edifici de l’Ajuntament

Podreu trobar tota la informació a aquesta notícia: