Associació de mares i pares de l’escola antoni balmanya i ros d’espolla

Carrer Figueres, 18 – 17753 Espolla

Tel. 972 56 34 63

b7001085@centres.xtec.es