Entitats

Informació de totes les entitats que formen part del municipi d’Espolla.

Club esportiu espolla

Adreça: Plaça del Carme, 4 – 17753 Espolla

Tel. 972 563 439

Mòbil:  620 24 25 02

Web: clubesportiu.com

Correu electrònic: lpujo001@mixmail.com

Associació respectem l’Albera – ara

Web: albera.eu

Correu electrònic: info@albera.eu

Associació Grallers d’Espolla

Adreça: Plaça del Carme, 1 – 17753 Espolla

Web: grallersespolla.blogspot.com

Associació esportiva de caça els Espollencs

Adreça: Carrer del Manifest, 19 – 17753 Espolla

Mòbil: 609 79 46 87

Associació de veïns i propietaris d’Espolla –coto

Adreça: Plaça del Carme, 4 – 17753 Espolla

Tel. 972 56 34 39

Associació de mares i pares de l’escola Antoni Balmanya i Ros d’Espolla

Adreça: Carrer Figueres, 18 – 17753 Espolla

Tel. 972 56 34 63

Correu electrònic: b7001085@centres.xtec.es

Associació cultural la Fraternal Espollenca

Adreça: Carrer Ángel Costal,5 – 17753 Espolla

Tel. 972 56 38 36

Web: espolla.org/asso.cultural

Correu electrònic: assoculturalafraternal@gmail.com