Plaça del dòlmen

Plaça del Dòlmen

Aquesta plaça és un espai urbà resultant de la cessió al municipi d’una antiga horta propietat del marquès de Camps. A l’espai, molt arbrat, s’hi va construir, l’any 1973, amb motiu de la inauguració de la xarxa d’aigua potable, un dolmen artificial. A la façana de llevant de la plaça, can Clarà, presenta un conjunt d’obertures formades amb pedra carejada i a la llinda de la portalada principal, molt ben treballada, hi podem veure una inscripció datada de l’any 1769.