Plaça de sant jaume

Plaça de Sant Jaume

En el nucli antic es van succeint edificacions amb l’accés a la planta pis mitjançant escales exteriors. Es tracta d’una tipologia pròpia d’aquestes contrades que té la màxima expressió en els masos situats arreu de la muntanya de l’Albera. Els edificis cantoners de la plaça ens n’ofereixen una bona mostra.