Església de sant jaume

Església de Sant Jaume

És un edifici del segle XVIII format per una gran nau central, orientada en sentit N-S, i capelles laterals. L’edificació està situada parcialment damunt les restes d’una antiga església romànica. El campanar ha sofert nombroses modificacions i ampliacions. La darrera, va consistir en la construcció del coronament actual, que es va deixar inacabat. El cos inferior, de bases quadrada, és de l’antiga església romànica.

[Bibliografia: CATALUNYA ROMÀNICA. Vol.IX. Empordà-II. Ed. Enciclopèdia Catalana (J. Badia)]