Els ponts de relliquer

Els Ponts de Relliquer

El Relliquer és una extensió del nucli que es va construir seguint el camí del puig Castellar i paral·lel al curs del rec del Merdanç. Amb la integració del rec al paisatge urbà i la construcció de ponts es va conformar un interessant i característic paisatge. En tenim una mostra en els ponts que encara ens resten a l’extrem més meridional del barri.