Castell d’espolla

Castell d'Espolla

A llevant del carrer de Figueres hi trobem el recinte murallat del Castell d’Espolla. Es tracta d’un conjunt de planta rectangular ordenat a partir d’un carrer central orientat en direcció N-S. De la construcció original, avui poc visible, en podem destacar la portalada de migdia, construïda amb pedres granítiques carejades, les cantonades, també de grans carreus granítics, i diverses espitlleres. Segons Badia data d’una època al voltant del segle XIII.

[Bibliografia: CATALUNYA ROMÀNICA. Vol.IX. Ed. Enciclopèdia Catalana (J. Badia)]