Casa balmanya

Casa Balmanya

Edifici on visqué, entre els anys 1869 i 1915, el que fou mestre Antoni Balmanya i Ros. La seva tasca al front de l’escola pública d’Espolla fou mereixedora de la nominació de “Escuela modelo de las elementales del partido de Figueras”. És considerat un dels iniciadors de la renovació pedagògica de Catalunya.

[Bibliografia: El mestre Antoni Balmanya i Ros. Un iniciador de la renovació pedagògica a Catalunya. David Pujol i Fabrelles. 1992. Aj. d’Espolla.]