Cal marquès

Cal Marquès

A la banda de ponent de la plaça del Dolmen observem, en un segon pla, la torre medieval que presenta una finestra gòtica amb una columneta central al bell mig del parament del mur. Aquest conjunt, avui restaurat i ocupat per habitatges, pertanyia a la propietat del Marquès de Camps.

[Bibliografia: Arquitectura medieval de l’Empordà. J. Badia]