Cronologia

L’any 882 Spedolia era possessió del monestir de Sant Pere de Rodes. L’església de Sancti Jacobi de Spodilia figura al document de Carles el Calb (844) en el qual es confirma la possessió de la major part dels temples d’aquesta rodalia per part del monestir de Sant Quirze de Colera.

El nom d’Espolla sembla que deriva d’un antropònim llatí: Podolia (pujol, turó), junt a l’article del parlar salat es.

El terme d’Espolla és el que posseeix un nombre més elevat de sepulcre megalítics de la Serra de l’Albera (dolmen del Barranc, Cabana Arqueta, Arreganyats, Font del roure, etc. En un veïnat proper, s’hi troba la necròplis hallstàttica dels Vilars. El castell d’Espolla es conserva encara, en part dins el nucli de la població. Era una fortalesa de dimensions no massa grans que data segurament dels segles XIII – XIV. la casa Camps, és un casal fortificat que es troba a la part alta del poble, a ponent de l’església parroquial. Conserva una torre de planta rectangular coberta que data dels segles XIV-XV. L’església de Sant Jaume és una construcció de dimensions considerables d’una nau en capelles laterals i capçalera poligonal, orientada al nord. Fou alçada al segle XVIII. La torre- campanar és, en bona part, romànica.